poniedziałek, 3 lipca 2017

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA "ZACZYN"

W czwartek (6.07.2017) o 20.00 w Gościńcu Biskupiańskim odbędzie się obowiązkowe dla wszystkich członków WALNE ZEBRANIE Stowarzyszenia „Zaczyn”; oczekujemy wszystkich, a specjalnie zapraszamy osoby pragnące do nas dołączyć!


Porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Zaczyn"
  • Powitanie członków Stowarzyszenia
  • Przedstawienie porządku obrad
  • Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania
  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za rok 2016
  • Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
  • Wolne głosy i wnioski
  • Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Zaczyn"