wtorek, 13 maja 2014

Zapraszamy na Walne Zebranie


Dnia 22.maja o godz. 20.00 w Gościńcu Biskupiańskim odbędzie się Walne Zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia „ZACZYN”.

Porządek obrad

Omówienie działalności za miniony rok
Refleksja nad dalszą działalnością Stowarzyszenia