poniedziałek, 14 maja 2012

Działamy już oficjalnie!

Z radością informujemy, że STOWARZYSZENIE „ZACZYN”, które zawiązało się przy naszej parafii, mocą Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dokonano z datą 30 kwietnia 2012 roku; zachęcam do zainteresowania się z celami Stowarzyszenia „Zaczyn” na stronie internetowej i zgłaszanie chęci akcesu.