HISTORIA

* 16. marca 2012 roku w Biskupiańskim Gościńcu w Domachowie zostało powołane do życia Stowarzyszenie o nazwie „ZACZYN” z siedzibą w Domachowie. Na spotkaniu uchwalono Statut. Stowarzyszenie będzie podejmować działania w celu realizacji inicjatyw społeczności lokalnej w duchu chrześcijańskim. W spotkaniu założycielskim wzięło udział 31 założycieli.

* 30 Kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nadał nr KRS.

* 22 maja 2012 GUS nadał REGON

* 30 maja 2012 Walne Zebranie dokonało wyboru władz stowarzyszenia, które zatwierdził Sąd pismem z dnia 19-06-2012.