niedziela, 21 czerwca 2015

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Już w najbliższą środę (24.06.2015) o 20.00 w Gościńcu Biskupiańskim w Domachowie odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Zaczyn”. Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia!

Porządek obrad:

  • Powitanie, przedstawienie porządku obrad, sporządzenie listy obecności
  • Wybór przewodniczącego zebrania
  • Przedstawienie działalności Stowarzyszenia za 2014 rok
  • Zaopiniowanie działań Zarządu Stowarzyszenia w 2014 roku przez Komisję Rewizyjną
  • Kwestia składek członkowskich
  • Sprawy bieżące
  • Zamknięcie obrad